http://www.x04x.com/files/gimgs/th-84_x04x_2017_0015_Fur_xps3_Render_01_1600.jpg
http://www.x04x.com/files/gimgs/th-84_x04x_2017_0015_Fur_xps3_Foto_01_1600.jpg

xps³

Furniture
shoe shelf
XPS 146 x 149 cm

Vienna / 2017